Hotline

0902.994.689

Tin tức

Năm 2014, mục tiêu tăng GDP 5,8%

Tăng GDP, giảm lạm phát, chống đô la hóa, triệt để tiết kiệm... là những mục tiêu mà Chính phủ hướng tới trong năm 2014.


Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh trình bày tại phiên họp của Chính phủ với các địa phương ngày 23/12.

Theo đó, năm 2014, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả và giao nhiệm vụ trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng hợp lý; đảm bảo thanh khoản của các tổ chức tín dụng và của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chỉ đạo phải điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam; tăng dự trữ ngoại hối, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế; quản lý hiệu quả thị trường ngoại hối, thị trường vàng, giảm tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế.

Ngoài ra, có các biện pháp huy động nguồn lực từ vàng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; hạn chế sử dụng các biện pháp hành chính đối với thị trường tiền tệ.

Dự thảo Nghị quyết cũng yêu cầu thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng gắn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung xử lý nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro, cơ cấu lại nợ, hạn chế nợ xấu gia tăng; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và công khai, minh bạch hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội; triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá; thu hồi và giảm nợ đọng thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát luật về thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Rà soát lại các chính sách thu ngân sách, điều chỉnh bảo đảm phù hợp với lộ trình giảm thuế theo các cam kết quốc tế.

Đồng thời , quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm đúng dự toán được duyệt. Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác.

Không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật); quản lý chặt chẽ để hạn chế tối đa chi chuyển nguồn. Từng bước xử lý dứt điểm các khoản mà ngân sách còn nợ.

Theo dự thảo Nghị quyết, năm 2014, các chỉ tiêu chủ yếu Chính phủ đề ra là: Phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước 5,3%...

Doanh nhân Sài Gòn


Các tin cũ hơn: 
Các tin mới hơn: